Reset

Borító Könyv Téma Ár Vásárlás
Bruno Latour : Földközelben. Hogyan tájékozódjunk a politikában? Karanténban. Mit tanultunk a járványból?
3 600 Ft
WV_Hasis Marseille-ben
3 920 Ft
Bacso Bela
3 120 Ft
Tanos Márton: Regénypárhuzamok
2 400 Ft
Az angol irodalom története
4 720 Ft
Az angol irodalom története
4 720 Ft
3 920 Ft
A Titanic zenekara: Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében
3 920 Ft
TGM: Túlsó Pólus, előlap
4 200 Ft
Árnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversek
3 000 Ft
A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929)
3 200 Ft
Nyissuk ki az ajtót! Ötvenöt párizsi beszélgetés
4 800 Ft
Lopott boldogságok. Premodern magyar melodrámák (1957–1962)
3 000 Ft
2 400 Ft
3 040 Ft
3 040 Ft
2 400 Ft
Aer
Aer
2 720 Ft
1 920 Ft
2 720 Ft
2 080 Ft
2 000 Ft
2 640 Ft
3 440 Ft
2 480 Ft
2 960 Ft
2 960 Ft
2 960 Ft
3 920 Ft
3 920 Ft
2 640 Ft
3 120 Ft
2 800 Ft
2 880 Ft
2 480 Ft
3 120 Ft
3 920 Ft
3 920 Ft
2 480 Ft
3 120 Ft
Ureczky Eszter: Kultúra és kontamináció. A járvány metaforái és biopolitikája kortárs regényekben
2 800 Ft
Térérzékelések – térértelmezések
2 320 Ft
Forgatott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 közöttForgatott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között
2 800 Ft
emlekezet-betegei
2 320 Ft
tanc-kifulladasa
2 240 Ft
nosztalgia-muveszete-a-muveszet-nosztalgiaja
2 000 Ft
Narratív televízió
2 320 Ft
Kerülő úton
2 160 Ft
Jeles András és a katasztrófa színháza
2 080 Ft
Intertextualitás Weöres Sándor színjátékaiban
1 600 Ft
Performansz határai
2 240 Ft
11926. Élet az idő peremén
2 400 Ft
Léger, Nathalie Samuel Beckett hallgatag életei
1 760 Ft
Blanchot, Maurice: A túl nem lépés
2 240 Ft
Seregi Tamás : A jelen
2 080 Ft
Czertok Színház száműzetésben
1 920 Ft
Darida Jeles András és a katasztrófa színháza
2 080 Ft
A performansz határain
2 240 Ft
Máté : A rögtönzés művészete
2 080 Ft
Lepecki : A tánc kifulladása
2 240 Ft
Bacsó Béla : Tapasztalat és esztétika
2 000 Ft
András Sándor : Malevics és a művészet
1 600 Ft
Darida Eltérő színterek
2 000 Ft
Thomka Beáta Regénytapasztalat
2 560 Ft
Morris : Kézműves esztétika
2 320 Ft
Laczó Ferenc: A német múltfeldolgozás
2 320 Ft
Dániel Mónika: Nyelv karnevál
2 080 Ft
Gelencsér Gábor Váratlan perspektívásk Jeles András filmjei
2 240 Ft
Loránt Endre: A budapesti papagáj
2 160 Ft
Stephan Krause: Az újrafelhasznált anyag a lényeg
2 240 Ft
Radvánszky Anikó : Jel - Írás - Eredet
2 240 Ft
Angyalosi Gergely: Rejtett fényforrások
2 320 Ft
Di Blasio Barbara: Börtönszínház Reflexiók
1 920 Ft
Mikola Gyöngyi : A végső nyoma
1 800 Ft
Bedecs László: Mi volt a kérdés?
1 800 Ft
Szávai Dorottya : A Te alakzatai
1 600 Ft
Mezősi Miklós: Zene, szó, dráma
1 800 Ft
Dubravka Ugresic : Stefica Cvek az élet sűrűjében
1 000 Ft
Határtalan áramlás
2 400 Ft
Az értelmezés rejtett titkai Shakespeare tanulmányok
1 400 Ft
Acsai Roland: Természetes ellenség
1 000 Ft
Egytucat Kortárs magyar írók női szemmel
1 000 Ft
Menyhért Anna : Egy olvasó alibije
1 000 Ft
Jádi Ferenc: Rákszemek
1 000 Ft
A relativitás irodalma
2 000 Ft
Képteológia. „Képekben mondtam el nektek” Krisztológiai metaforák János evangéliumában.
2 320 Ft
Szerző a tükörben
2 080 Ft
Szemérmetlen magyarázatok
2 320 Ft
rogzites-es-onkioldas
2 160 Ft
Kortárs táncelméletek
2 240 Ft
Jean-Jacques Rousseau és az írás problémája
2 080 Ft
Befejezetlen könyv
2 320 Ft
A hang és a fenomén. A jel problémája Husserl fenomenológiájában
2 240 Ft
Nancy, Jean-Luc: Corpus
2 160 Ft
Bataille, Georges Belső tapasztalat
2 160 Ft
Ön-arc-kép. Szempontok a portréhoz
2 000 Ft
Ő volt Thienemann
1 760 Ft
Nemzedéki narratívák a kultúratudományokban
2 240 Ft
Hisztériák
2 080 Ft
Haladék. Holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben
2 320 Ft
Az átmen(t)et(t) Dsida. Szerzők, kiadások, értelmezések
2 240 Ft
kortars-magyarorszagi-nemet-irodalomrol
1 920 Ft
Genet, Jean Töredékek... és más írások
1 760 Ft
Barthes, Roland: Gyásznapló (1977. okt. 26.- 1979. szept. 15.)
2 240 Ft
A narrációtól az attrakcióig
2 320 Ft
parizs-fotoalbum
1 920 Ft
ot-olasz-novella
1 200 Ft
Komédia, arte, világ. A commedia dell’arte színházelmélete Giovan Battista Andreini műveiben
1 920 Ft
Filozófiai vallomások. Szent Ágostontól Derridáig
1 920 Ft
Esszék, előadások
2 160 Ft
Az olvasás ismétlése. Materialitás és kultúrtechnikák az irodalmi szövegben
1 840 Ft
A kifürkészhetetlen Túlnan. A tájkép a német romantikában
1 600 Ft
Darida Veronika (vál., szerk.) Artaud, avagy a gondolkodás története
2 320 Ft
Artaud, Antonin Rodezi levelek (1943-46)
1 760 Ft
Bacsó Béla: Tér, fenomén, mű
2 320 Ft
Soulages Francois: A kiadvány címe: A fotográfia esztétikája. Ami elvész, ami megmarad
2 300 Ft
Bachelard, Gaston A tér poétikája
2 240 Ft
Certeau, Michel de A cselekvés művészete. A mindennapok leleménye I.
2 320 Ft
A maszktól a halálszínházig
1 760 Ft
Narratív teológia
2 320 Ft
Színház-utópiák
2 000 Ft
Túlélő történetek. Ábrázolásmód és történetiség a holokauszt művészetében
1 760 Ft
Amerikai etikai kritika. Irodalom- és kultúratudományi vizsgálódások a késő huszadik századból
1 600 Ft
Kontextusok és annotációk. Adalékok az újabb horvát próza történeti-komparatív vizsgálatához
1 600 Ft
Barbárokra várva. Irodalomról és más dolgokról
1 600 Ft
Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában
2 240 Ft
Elbeszélés, kultúra, történelem
2 160 Ft
Figal, Günter Tárgyiság. A hermeneutikai és a filozófia
2 320 Ft
Tükördara. Írások Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról és drámáiról
1 600 Ft
Derrida, Jacques / Ernst, Wolfgang Az archívum kínzó vágya / Archívumok morajlása
1 920 Ft
Nőidő. A történeti narratíva identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban
1 600 Ft
Helytartó
1 600 Ft
Narratív beágyazás és reflexivitás
1 920 Ft
A századforduló
3 200 Ft
Plesz Antal
2 600 Ft
Bodonyi Csaba
2 400 Ft
Balázs Mihály
3 200 Ft
Ferencz István
2 400 Ft
Domonkos-symposion. Tanulmányok Domonkos István műveiről
1 400 Ft
A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai
1 600 Ft
Beszélni nehéz. Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről
1 600 Ft
Sallis. John: A kő
2 080 Ft
Végel-symposion. Tanulmányok Végel László műveiről
1 400 Ft
Blanchot Maurice: Az irodalmi tér
2 200 Ft
Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről
1 400 Ft
Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában
1 400 Ft
Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég
1 400 Ft
Másodfokon. Írások Esterházy Péter Harmonia Caelestis és Javított kiadás c. műveiről
1 600 Ft
Erdélyi Zoltán
2 100 Ft
Danilo Kis pályarajz és breviárium
2 100 Ft
Zalaváry Lajos
2 000 Ft
Csete György és Dulánszky Jenő
1 900 Ft
Vincze László
1 300 Ft
Vadász György
1 200 Ft
Preisich Gábor
1 200 Ft
Szrogh György
1 300 Ft
Virág Csaba
1 300 Ft
Jurcsik Károly
1 200 Ft
Kerényi Ferenc
1 200 Ft
Dévényi Sándor
1 200 Ft
Bán Ferenc
1 200 Ft
Török Ferenc
1 200 Ft