Mind a(z) 9 találat megjelenítve

Akció!
A relativitás irodalma
Bene Adrián

A relativitás irodalma

Original price was: 2 500 Ft.Current price is: 2 000 Ft.

A cím arra a szemléleti jellegzetességre utal, amely a modernitás és a posztmodernitás korában született irodalmi művek egy jelentős részére érvényes, mind tartalmi motívumok, mind formai megoldások szempontjából.

Akció!
A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai
Rudas Jutka

A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 600 Ft.

A kortárs magyar irodalom, mindenekelőtt Esterházy Péter Harmonia Caelestisének és Javított kiadásának szövegében tetten érhető szlovén vonatkozásai, valamint e művek szlovén recepciója, illetve a szlovén fordítások irodalomelméleti tanulságai állnak a szerző tanulmányainak középpontjában.

Akció!
Barbárokra várva. Irodalomról és más dolgokról
Mitja Cander

Barbárokra várva. Irodalomról és más dolgokról

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 600 Ft.

A szerző érzékeny, friss szelleme új és új nézőpontokból láttatja velünk a már ismert irodalmi jelenségeket (Marquez, Joyce, Molière, Kertész Imre, stb.).

Akció!
Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában
Mester Béla

Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 400 Ft.

“A vállalkozás, közelebbről, a Szilágyi-próza hatalomképének rekonstrukciójára irányul. A novellák és a regények egymást követő sora, állítja a monográfus, egyetlen szálra fűzhető föl: az ember, a hatalom és a technika viszonyának új meg új ábrázolásaként olvasható. Szilágyi történetei e szerint az interpretáció szerint a legáltalánosabb értelemben vett hatalom meg a neki kiszolgáltatott individuum kapcsolatát jelenítik meg, nem tragédiák mégsem: a tragikus sorsú, de sorsuk vállalásában felnőtté váló egyének illúziótlan – sokszor a halálba tartó – szabadságkísérleteiként is fölfoghatók.” Perecz László

Akció!
Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről
Thomka Beáta

Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről

Original price was: 1 800 Ft.Current price is: 1 400 Ft.

A Tolnai-szövegek és -művek kommentárjai 2003-ban gyűltek kötetbe – éppen négy évtizeddel első magyarországi könyvének megjelenése után. Az évfordulók utólagos megerősítői az ötletnek, a szerkesztői és a kiadói szándéknak, hogy Tolnai Ottó prózai, költői és drámai alkotásainak más-más időpontban írott, különféle folyóiratokban, kötetekben publikált, beszélgetések keretében elhangzott, eltérő műfajú és beállítottságú értelmezéseiből válogatást tegyen közzé.

Akció!
Tükördara. Írások Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról és drámáiról
Németh Zoltán

Tükördara. Írások Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról és drámáiról

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 600 Ft.

Parti Nagy Lajos nevét mindazok ismerik, akik csak kicsit is belepillantottak a kortárs magyar irodalomba – hiszen verseskötetei, kisregényei, könyvben publikált novellái és színművei, valamint kötetbe nem szedett írásai, színpadra vitt darabjai sajátos fémjelzetét adják annak a gazdag munkásságnak, amelyben jellegzetesen egyéni stílusát, eredeti, nyelvteremtő készségét, plasztikus ábrázolásmódját és a lényegre rátapintó érzékét megcsillogtatja.

Akció!
Végel-symposion. Tanulmányok Végel László műveiről
Virág Zoltán

Végel-symposion. Tanulmányok Végel László műveiről

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 400 Ft.

A kötet a térségi kötődés előtérbe állításával a különböző nyelvek és kultúrák egymásmellettiségéből és együttéléséből származó összefüggéseket irodalmi, művelődéselméleti, művészetbölcseleti kontextusban kívánja láttatni.