Mind a(z) 5 találat megjelenítve

Akció!
Bacso Bela
Bacsó Béla

Bacsó Béla : Esztétika és műértés. Filozófiai és művészetelméleti írások

3 120 Ft

Ezek az írások a megértés és az értelmezés egymástól el nem választható lehetőségeit vizsgálják. Az elmélet próbája az alkalmazás, ennek során válik láthatóvá, hogy a művészetelméleti elgondolások mire és mennyire használhatók.
A művekhez fűződő viszonyunk – akarjuk vagy sem –, nem állandó, ezért azok a műalkotások is, amelyeknek látszólag jó ismerői vagyunk, hirtelen meglepetéssel szolgálhatnak.
Ám éppen az élteti a műértést, amikor a korábbi olvasatok repedései mentén valami olyasmi tör a felszínre, ami teljességgel váratlan.

Akció!
Bedecs László: Mi volt a kérdés?
Bedecs László

Bedecs László : Mi volt a kérdés? Beszélgetések kortárs magyar költőkkel

1 800 Ft

A kötet beszélgetései tizenhárom kortárs magyar költő műhelyé­be engednek bepillantást. Tizenhárom karakteres személyiség beszél arról, miért ír, miért épp verset ír, m it gondol a saját műve­iről, m it gondol önmagáról, a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről. Tizenhárom jeles alkotó mesél arról, mit olvas, kit hallgat, milyen értékeket vall és hogy érzi magát a mai Magyarországon.

Akció!
Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder

Egy művészetrajongó szerzetes vallomásai

1 920 Ft

Wilhelm Heinrich Wackenroder az 1790-es évek elején Göttingenben tanult művészettörténetet, és gyermekkori jó barátjával, a szintén berlini születésű Ludwig Tieckkel bejárta a mai Bajorország és Szászország városait. Az utazások során nagy hatást tett rájuk az akkoriban még jobbára ismeretlen német középkori és reneszánsz művészeti hagyomány.

Akció!
Mikola Gyöngyi : A végső nyoma
Mikola Gyöngyi

Mikola Gyöngyi : A véső nyoma. Esszék, kommentárok

1 800 Ft

“…a fémek gondosan megtisztított felü­letét valamilyen gyorsan száradó fehér anyaggal vonta be, erre rajzolta nagy mű­gonddal saját tervezésű kövérített és vál­tozatos mintákkal telített betűit, mintha csak saját arcképét fogalmazta volna be­le mindegyikbe, rájuk lehetett ismerni messziről, és aztán a grafitvonal nyomán görbültek ki kis kerek fejű kézi vésői alól a parányi fémforgácsok. Biztos kéz kel­lett hozzá, mert aki aranyba ír, nemigen korrigálhat.”