Mind a(z) 11 találat megjelenítve

Akció!
Echo - A természet visszhangaja
Cserhalmi Luca szerk., Lendeczki Kinga szerk.

Cserhalmi Luca, Lendeczki Kinga (szerk.) : A természet visszhangja. Tanulmányok a természet esztétikai megközelítéséről

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A kötetben olvasható tizenöt tanulmány meggyőző példával szolgál arra, hogy a természetről folytatott diskurzusnak a természettudományok világán túl a humántudományok területén, sőt a mindennapi életünkben is helye van. A szerzők a természet-ember viszony szövevényes útjainak bejárására invitálják az olvasót, miközben betekintést nyújtanak a természet megtapasztalásának emberi módjaiba, a természethez kötődő metaforák használatának és a természet művészetben betöltött szerepének alakulástörténetébe, valamint a természet emberi megértésének etikai dilemmáiba.

A kötet írásait Zagyvai Sári fotóművész Egy kirándulás vázlatai című sorozatának fiktív táj- és természetképei kísérik.

Tartalomjegyzék

 

Akció!
Bartha Ádám, Horváth Márk (szerk.) | Poli-P. Poszthumán perspektívák
Bartha Ádám szerk., Horváth Márk szerk.

Bartha Ádám, Horváth Márk (szerk.) : Poli-P. Poszthumán perspektívák

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A poszthumanizmus csápjai mindenhova elérnek. Az elmúlt években Magyarországon is elérték a humántudományokat és a művészeteket, sőt benyomultak a mindennapi élet legkülönbözőbb szféráiba is.

A klíma- és ökológiai válság, a mesterséges intelligencia megjelenése, a modernitásban kialakult társadalmi rendszerek és diskurzusok teljesítőképességének romlása arra kényszerít bennünket, hogy új kérdéseket tegyünk fel – nemcsak arra vonatkozóan, hogy mi az ember, hanem arra vonatkozóan is, hogy fenntarthatók-e azok a keretek, amelyekben eddig gondoltuk el, és amelyek eddig szervezték az emberi és a nem emberi létezők kapcsolatait.

A Poli-P kutatócsoport olyan fiatal kutatók fóruma, akik vállalják a szembesülést a poszthumanista világ problémáival. Bemutatkozó kötetük nyitott minden olyan megközelítésre, amely túlmutat az emberközpontúság keretein. A poszthumanizmus csápjai írásaikon keresztül nem valami fenyegető idegenségként jelennek meg, hanem inkább kapaszkodóként a humántudományok és a művészetek gyorsan változó diskurzusainak és gyakorlatainak örvényében.

Akció!
Giorgio Agamben: A nyitott. Az ember és az állat
Giorgio Agamben, ford. Darida Veronika

Giorgio Agamben: A nyitott. Az ember és az állat

Original price was: 3 900 Ft.Current price is: 3 120 Ft.

Az emberi történelem végét már sokan és sokféleképp meghirdették vagy megjósolták. De mi történik az emberrel, amikor a történelem véget ér?

Giorgio Agamben ebben a könyvében azt vizsgálja, hogyan képzelték és képzelik el az embert az állathoz hasonló vagy éppen attól radikálisan különböző lényként. Többek között Bataille, Linné, Uexküll, de mindenekelőtt Heidegger munkáit elemezve tárja fel az „antropológiai gépezet” működését, vagyis azokat az eljárásokat és gesztusokat, amelyek az embert az állattól való megkülönböztetés révén állítják elő, és teszik történeti létezővé.

„Mintha az emberi és az állati között húzódó határ meghatározása – írja a szerző – nem csupán egy lenne a filozófusok, teológusok, tudósok és politikusok által tárgyalt kérdések közül, hanem az az alapvető metafizikai-politikai művelet, amellyel egyedüli módon lehet meghatározni és létrehozni az »emberhez« hasonló valamit.”

Agamben szerint „a döntő politikai konfliktus” mindig is az ember egyszerre állati és emberi mivoltából fakadt, és minden politikai vita ebből a konfliktusból vezethető le. Ennek a konfliktusnak a feltérképezése és megértése pedig mindenképpen szükséges ahhoz, hogy el tudjuk képzelni és le tudjuk írni a történelem utáni embert.

Akció!
Bacsó: Paul Klee
Bacsó Béla

Bacsó Béla : Paul Klee

Original price was: 3 900 Ft.Current price is: 3 120 Ft.

Paul Klee művészetével kapcsolatban először is azt kell megértenünk, hogy egy alkotó, aki annyira nehezen találta meg a saját képi nyelvét, miként maradhatott a gyorsan változó művészeti formaelvek ellenére is mind a mai napig megkerülhetetlen festő. A megértésben segítségünkre lehet a tény, hogy Klee műve nem meglepetésszerűen és közegtelenül jött létre, hanem több korszakos alkotóval folytatott, rejtett és nyílt vitában született. És legalább ennyire fontos az is, hogy Klee műve elválaszthatatlan az önreflexiótól, ami számos feljegyzésében, előadásában és naplóbejegyzésében érhető tetten. A feladat tehát az, hogy Paul Klee művészetének korokon átívelő jelentőségét és egyedülállóságát a filozófiai és művészettörténeti interpretáció ötvözésével ragadjuk meg.

Akció!
Barthes: Világoskamra
Roland Barthes, Marsó Paula ford.

Roland Barthes : Világoskamra. Jegyzet a fotográfiáról

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

Roland Barthes Világoskamrája, 1979-ben írt utolsó nagyobb munkája fotóelméleti alapmű. Az értekező próza és a szépirodalom határán mozgó írás szándékoltan ellenáll a műfaji besorolásnak, ami abból is következik, hogy a szerzőt alapvetően ez a kérdés foglalkoztatja: hogyan írható le a fotó mint médium egyszerre tudományosan, vagyis a maga általános jellegében, és a nézőjére gyakorolt mindig egyedi hatásában? Hogyan lehet megragadni a fotó „egyedi általánosságát”?

A Kijárat Kiadó és a Magyar Fotográfiai Múzeum gondozásában megjelent kötet nem csak új fordításban közli a világhírű esszé szövegét, hanem a francia eredetihez igazodva tartalmazza a teljes képanyagot, Barthes széljegyzeteit, a fejezetcímeket, valamint a hivatkozott fotótörténeti munkák és az említett fotográfusok jegyzékeit.

Akció!
Bacso Bela
Bacsó Béla

Bacsó Béla : Esztétika és műértés. Filozófiai és művészetelméleti írások

Original price was: 3 900 Ft.Current price is: 3 120 Ft.

Ezek az írások a megértés és az értelmezés egymástól el nem választható lehetőségeit vizsgálják. Az elmélet próbája az alkalmazás, ennek során válik láthatóvá, hogy a művészetelméleti elgondolások mire és mennyire használhatók.
A művekhez fűződő viszonyunk – akarjuk vagy sem –, nem állandó, ezért azok a műalkotások is, amelyeknek látszólag jó ismerői vagyunk, hirtelen meglepetéssel szolgálhatnak.
Ám éppen az élteti a műértést, amikor a korábbi olvasatok repedései mentén valami olyasmi tör a felszínre, ami teljességgel váratlan.

Akció!
András Sándor: Ikervilág
András Sándor

András Sándor : Ikervilág

Original price was: 2 400 Ft.Current price is: 1 800 Ft.

András Sándor a nyugati magyar irodalom egyik kimagasló képviselője – egyetemi tanár, író, lapszerkesztő, kritikus. Az Ikervilág című kötete egyrészt olyan, gyakorta használt és sokszor félreértett fogalmakat, mint az erotika, pornográfia és a költői obszcén a legmodernebb európai és amerikai szakirodalom eredményeinek felhasználásával helyez új összefüggésekbe. Másrészt Szabó Zoltánt a teljes életmű ismeretében mutatja be az olvasónak, az eddigi legátfogóbb és legteljesebb elemzését adva a huszadik századi honi szellemtörténet egyik vezéralakjának.

Akció!
Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder

Egy művészetrajongó szerzetes vallomásai

Original price was: 2 400 Ft.Current price is: 1 920 Ft.

Wilhelm Heinrich Wackenroder az 1790-es évek elején Göttingenben tanult művészettörténetet, és gyermekkori jó barátjával, a szintén berlini születésű Ludwig Tieckkel bejárta a mai Bajorország és Szászország városait. Az utazások során nagy hatást tett rájuk az akkoriban még jobbára ismeretlen német középkori és reneszánsz művészeti hagyomány.

Akció!
Mikola Gyöngyi : A végső nyoma
Mikola Gyöngyi

Mikola Gyöngyi : A véső nyoma. Esszék, kommentárok

Original price was: 2 400 Ft.Current price is: 1 800 Ft.

“…a fémek gondosan megtisztított felü­letét valamilyen gyorsan száradó fehér anyaggal vonta be, erre rajzolta nagy mű­gonddal saját tervezésű kövérített és vál­tozatos mintákkal telített betűit, mintha csak saját arcképét fogalmazta volna be­le mindegyikbe, rájuk lehetett ismerni messziről, és aztán a grafitvonal nyomán görbültek ki kis kerek fejű kézi vésői alól a parányi fémforgácsok. Biztos kéz kel­lett hozzá, mert aki aranyba ír, nemigen korrigálhat.”

Akció!
Ő volt Thienemann
Balogh Tamás

Ő volt Thienemann

Original price was: 2 200 Ft.Current price is: 1 000 Ft.

A „Sálas” Multatuli klasszikus, Max Havelaar című regényének hőse, akinek vaskos csomagjából sokféle-fajta szöveg kerül elő.

Akció!
A maszktól a halálszínházig
P. Müller Péter

A maszktól a halálszínházig

Original price was: 2 200 Ft.Current price is: 2 000 Ft.

A neves irodalomtörténész és színházesztéta legújabb könyvében termékeny módon ötvözi a korszerű színháztudományi szemléletmódokat a történeti vonatkozások iránti érzékenységgel.