Mind a(z) 4 találat megjelenítve

Akció!
Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta

A modern magyar líra/próza világirodalmi kontextusban

Original price was: 4 300 Ft.Current price is: 3 440 Ft.

Ez a kötet egy nagyszabású tudományos vállalkozás eredménye. Világirodalmi horizontból rátekinteni egy korszak magyar irodalmára, lírájára és prózájára, és újat mondani ezekről – ez volt a célja annak a 2017-ben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán rendezett négynapos konferenciasorozatnak, melynek résztvevői akadémikusok és egyetemi tanárok, hazai és határon túli bölcsészkarok oktatói, irodalomtörténész kutatók és doktorandusz hallgatók voltak. Az ott elhangzott előadások anyagát gyűjti egybe ez az egybefűzött kötetpár.

Akció!
AerAer
Pálinkás György

Aer

Original price was: 3 400 Ft.Current price is: 2 720 Ft.

Újraolvasva Pálinkás Györgynek a 20. század utolsó évtizedében írott prózáját s mindazt, amit friss reakcióként olvasójából kiváltott, az a benyomásom, hogy nyelvi mívességével időközben csak a kiváló stiliszták, a régi magyar elbeszélő nyelvet jól ismerők stílusimitációi vetekedhetnek. Újabban akad ennek néhány kiváló példája.

Akció!
Borbély András

Borbély András : Visszateremtés. Esztétika és politika Szilágyi Domokos korai költészetében

Original price was: 3 300 Ft.Current price is: 2 800 Ft.

A kompozíció a történelem romjaiból építkezik, ezek a romok azonban nem magukban állnak, hanem a nyelv romjaivá válva a történelmet artefaktuális egységként teszik megközelíthetővé. Ezt a történelmet minden pontján a végesség, a töredezettség, a rommá válás fenyegeti, sőt szervezi, s végső soron az ősember „tűzkörében” ülő „rokontalanoktól” kezdve a tudományos-technikai világelsajátításig nem egyéb, mint az önmagától elidegenedő ember történelme. A költői szóban való önteremtés lehetőségével azonban, mely kivonja őt a gépiesség és a természettől örökölt múlandóság hatóköre alól, az ember egyfajta fölmentést vagy igazolást találhat önnön elidegenedésére és végességére, előállíthatja a sajátosan emberi igazságot.

Akció!
Vásári Melinda

Hangzó tér. Az érzékiség dimenziói Mészöly, Nádas és Ottlik műveiben

Original price was: 3 400 Ft.Current price is: 2 720 Ft.

Ottlik Géza egyik elbeszélője „egyszínű kobaltkékségként” próbálja megfo­galmazni azt a megfoghatatlan érzést, amelynek irodalmi és festészeti ábrázolását művészi feladatának tartja. Mészöly Miklós esszéinek visszatérő témái az „atmoszféra” és a „közérzet”, amelyek nemcsak az emberi világér­zékelés nyelvi eszközökkel visszaadhatatlan állapotaira utalnak, hanem nagy horderejű ismeretelméleti problémákat is jeleznek.