Mind a(z) 7 találat megjelenítve

Akció!
Horváth Márk, Lovász Ádám

A határsértés technológiái. Alkalmazott filozófiai tanulmányok a poszthumán állapotról

Original price was: 3 700 Ft.Current price is: 2 960 Ft.

Ez a kötet az ökológiai válság és a poszt­humanizmus által meghatározott jövőről szól. Az itt olvasható írások a technologi­zált jelen és az antropocén hangján szól­nak. A gépi valóság és a mechanoszféra dekódolásra váró üzenetei. Látványosan előtörő, vagy éppen titokzatosan vissza­húzódó jelenségek nyomai.

Akció!
Michel Serres

A természeti szerződés

Original price was: 3 500 Ft.Current price is: 2 800 Ft.

Michel Serres a legújabb kontinentális filozófia zseniális különce volt. A természeti szerződésben az ökológiát jogtudományi szemszögből közelíti meg. Szerinte az emberi lények között létrejött társadalmi szerződés valójában a természet kizárását jelentette a társadalom alapvetéséből, ezért napjaink­ban szükségessé vált egy második szerződés megkötése, immár az ember és a természet között.

Akció!
Bacso Bela
Bacsó Béla

Bacsó Béla : Esztétika és műértés. Filozófiai és művészetelméleti írások

Original price was: 3 900 Ft.Current price is: 3 120 Ft.

Ezek az írások a megértés és az értelmezés egymástól el nem választható lehetőségeit vizsgálják. Az elmélet próbája az alkalmazás, ennek során válik láthatóvá, hogy a művészetelméleti elgondolások mire és mennyire használhatók.
A művekhez fűződő viszonyunk – akarjuk vagy sem –, nem állandó, ezért azok a műalkotások is, amelyeknek látszólag jó ismerői vagyunk, hirtelen meglepetéssel szolgálhatnak.
Ám éppen az élteti a műértést, amikor a korábbi olvasatok repedései mentén valami olyasmi tör a felszínre, ami teljességgel váratlan.

Akció!
Bruno Latour : Földközelben. Hogyan tájékozódjunk a politikában? Karanténban. Mit tanultunk a járványból?
Bruno Latour, ford. Kun János Róbert

Bruno Latour : Földközelben. Hogyan tájékozódjunk a politikában? Karanténban. Mit tanultunk a járványból?

Original price was: 4 500 Ft.Current price is: 3 600 Ft.

A “Földközelben” három olyan jelenséget kapcsol össze, amelyek között sokáig nem látszott egyértelmű összefüggés: egyrészt a deregulációt, vagyis a jóléti állam leépítését, amelyen a globalizáció kritikája alapul, másrészt az egyenlőtlenségek egyre fokozódó növekedését, harmadrészt az éghajlatváltozás tagadását. Latour feltevése szerint a politikai színtér elmúlt ötven évben lezajlott és ma is zajló átrendeződése csak akkor érthető meg, ha abban központi szerepet tulajdonítunk a klímaváltozás kérdésének – és tagadásának. Többek között a nemzetállami kereteket újraéleszteni kívánó politikákat is erre a szorongató kérdésre vezeti vissza: lesz-e a jövőben elég hely mindannyiunk számára a Földön?

A “Karanténban” a koronavírus-járvány megfékezése céljából elrendelt lezárásokat hozza összefüggésbe az új klímarend okozta válsággal, hiszen az emberiség egészét fenyegető éghajlatváltozás is a bezártság érzetével párosul – csak ez soha nem fog véget érni, és nincs hova menekülni előle. Latour mindeközben azt mérlegeli, mennyiben jelent a klímaváltozás esélyt arra, hogy a modernitás elrugaszkodott, Földet romboló projektje után végre „földet érjünk”, vagyis újra felfedezzük a talpalatnyi földet, amelyen élünk, és az emberiség létfeltételeit biztosító Föld nevű bolygót. Szerinte a megváltozott körülmények között, ezen az immár „másik helyen” sem kell lemondanunk a szabadság eszméjéről.

Akció!
Horváth Márk, Lovász Ádám, H.P. Lovecraft, Nemes Z. Márió

H. P. Lovecraft: Poszthumanista olvasatok

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

Ez a könyv az első magyar nyelvű munka, amely Howard Phillips Lovecraft (1890–1937), a weird fiction műfajában alkotó amerikai író életművének átfogó bemutatására vállalkozik. A kötet szerzői a poszthumanista gondolkodás távlatában mutatják be Lovecraft legfontosabb műveit. Többek között Lovecraft filozófiájával, világképével, mitológiájával, gótikus írásmódjával és ökopoétikájával foglalkoznak. A modern világkép alkotóelemei – mint például az univerzum embertelenségét megmutató tudomány, a holt anyag, a végtelen világűr, a darwini evolúció – Lovecraftnál a kozmikus horror építőköveivé válnak. Ahelyett, hogy a szerző az emberi értékek megóvására intene, olvasóit az anyagelvű világszemlélet által kiüresített világ rémségével szembesíti. Az ő világa humanizmuson túli világ: a rettenet mindent elnyelő feketesége. A szerzők részletesen elemzik a lovecrafti horror radikális „kívüliségét”, ahol idegen erők foglalják el az ember megüresedő helyét. Értelmezéseik az életmű új esztétikai, ideológiai és szellemi vonatkozásait tárják fel, miközben arra a kérdésre keresik a választ, hogy miért hat Lovecraft munkássága elemi erővel a kortárs kultúra legkülönbözőbb területeire.

Akció!
Radvánszky Anikó : Jel - Írás - Eredet
Radvánszky Anikó

Radvánszky Anikó : Jel – írás – eredet. A dekonstrukció (kon)textusairól

Original price was: 2 800 Ft.Current price is: 2 240 Ft.

Radvánszky Anikó a legelején kezdi. Jacques Derrida korai szövegeinél. A hang és a fenomén, Az írás és a különbség, a Grammatológia című köteteknél. A fenomenológia és a strukturalizmus dekonstruktív olvasatánál. A dekonstrukció „eredeteit” szeretné felkutatni, ezért Derrida legfontosabb kérdésfeltevéseinek ered a nyomába. A jel és az írás, a szöveg és az olvasás, valamint a filozófia és az irodalom viszonya foglalkoztatja.

Akció!
Sik Domonkos

vagy nem vagy. késő modern egzisztenciakísérletek

Original price was: 3 300 Ft.Current price is: 2 640 Ft.

Egy érdeklődő újságíró, egy hajléktalanszálló elszánt vezetője, egy rezignált portás, egy bohém életművész, egy dühös lázadó, egy cinikus önkormányzati képviselő és egy lelkes lelkész. Hétköznapi szereplők, nem hétköznapi fénytörésben. Különböző stratégiák, amelyekkel boldogulni próbálnak a késő modernitás útvesztőiben. Miként fogalmaznák meg a gondolataikat, ha történetesen (egzisztencialista) filozófusok lennének? Mit mondanának egymásnak az élet értelméről, a szabadság lehetőségéről, a vágy és szenvedés természetéről?